HALKARA TÜRKMENABAT HOWA MEŇZILI


GURLUŞYK İŞLERİ BUÝURUJY: GUNDOGDY H.K.

TÜRKMENABAT HIMIKI ZAWODY


ELEKTRIK MERKEZINIŇ DAŞYNYŇ GAPLAMA IŞLERI BUÝURUJY: RÖNESANS TÜRKMEN H.J.

SERHET GULLYGYNYŇ OKUW MERKEZI


SANDWIÇ PANEL MONTAJY BUÝURUJY: RÖNESANS TÜRKMEN H.J.

SERHET GULLYGYNYŇ OKUW MERKEZI


SERVIS MEÝDANÇASY BUÝURUJY: RÖNESANS TÜRKMEN H.J.

SERHET GULLYGYNYŇ OKUW MERKEZI


WERTOLET MEÝDANÇASY BUÝURUJY: RÖNESANS TÜRKMEN H.J.

ÝÖRITELEŞDIRILEN HÄZIRKI ZAMAN KÜŞT MEKDEBI


KUPOL METAL GURNAMALARY BUÝURUJY: HALKARA DOSTLYK H.K.

AŞGABAT KIA – HYUNDAI SÖWDA MERKEZI


SÖWDA MERKINIŇ METAL GURNAMALARY BUÝURUJY: RYSGALLY ZÄHMET H.K.

AÝNA ÖNÜMLERİNİ ÖNDÜRÜLÝÄN KÄRHANA


DEMIR GURNAMALAR, PLATFORMALAR WE MERDİWANLAR BUÝURUJY: TEPE TÜRKMEN